Mostly Mozart Festival Orchestra, Osmo Vanska, Avery Fisher Hall