Sonezaki_Shinju-hatsu_toku042.final_copyright Hiroshi Sugimoto-Courtesy of Odawara Art Foundation